Nanairo VG-10

Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Wine Nóż Santoku 17 cm

Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Wine Nóż Santoku 17 cm

Kod: 14577

Brutto: 949,00 zł
(Netto: 771,54 zł)
Towar dostępny (3 szt.)
Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Retro Nóż Santoku 17 cm

Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Retro Nóż Santoku 17 cm

Kod: 14564

Brutto: 949,00 zł
(Netto: 771,54 zł)
Towar dostępny (3 szt.)
Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Green Nóż Santoku 17 cm

Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Green Nóż Santoku 17 cm

Kod: 14576

Brutto: 949,00 zł
(Netto: 771,54 zł)
Towar dostępny (4 szt.)
Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Ebony Nóż Santoku 17 cm

Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Ebony Nóż Santoku 17 cm

Kod: 14565

Brutto: 949,00 zł
(Netto: 771,54 zł)
Towar dostępny (3 szt.)
Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Blue Nóż Santoku 17 cm

Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Blue Nóż Santoku 17 cm

Kod: 14575

Brutto: 949,00 zł
(Netto: 771,54 zł)
Towar dostępny (3 szt.)
Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Wine Nóż Szefa kuchni 21 cm

Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Wine Nóż Szefa kuchni 21 cm

Kod: 14592

Brutto: 989,00 zł
(Netto: 804,07 zł)
Towar dostępny (2 szt.)
Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Retro Nóż Szefa kuchni 21 cm

Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Retro Nóż Szefa kuchni 21 cm

Kod: 14579

Brutto: 989,00 zł
(Netto: 804,07 zł)
Towar dostępny (3 szt.)
Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Green Nóż Szefa kuchni 21 cm

Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Green Nóż Szefa kuchni 21 cm

Kod: 14591

Brutto: 989,00 zł
(Netto: 804,07 zł)
Towar dostępny (1 szt.)
Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Ebony Nóż Szefa kuchni 21 cm

Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Ebony Nóż Szefa kuchni 21 cm

Kod: 14580

Brutto: 989,00 zł
(Netto: 804,07 zł)
Towar dostępny (4 szt.)
Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Blue Nóż Szefa kuchni 21 cm

Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Blue Nóż Szefa kuchni 21 cm

Kod: 14590

Brutto: 989,00 zł
(Netto: 804,07 zł)
Towar dostępny (1 szt.)
Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Ebony Nóż Kengata 19 cm

Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Ebony Nóż Kengata 19 cm

Kod: 14595

Brutto: 989,00 zł
(Netto: 804,07 zł)
Towar dostępny (2 szt.)
Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Wine Nóż Kengata 19 cm

Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Wine Nóż Kengata 19 cm

Kod: 14607

Brutto: 989,00 zł
(Netto: 804,07 zł)
Towar dostępny (3 szt.)
Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Green Nóż Kengata 19 cm

Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Green Nóż Kengata 19 cm

Kod: 14606

Brutto: 989,00 zł
(Netto: 804,07 zł)
Towar dostępny (4 szt.)
Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Blue Nóż Kengata 19 cm

Sakai Takayuki Nanairo VG-10 Blue Nóż Kengata 19 cm

Kod: 14605

Brutto: 989,00 zł
(Netto: 804,07 zł)
Towar dostępny (4 szt.)