Sakai Takayuki

Sakai Takayuki Kasumi Shirogami#3 Nóż Kamagata Usuba 16,5 cm

Sakai Takayuki Kasumi Shirogami#3 Nóż Kamagata Usuba 16,5 cm

Kod: 06052

Brutto: 599,00 zł
(Netto: 486,99 zł)
Towar dostępny (5 szt.)
Sakai Takayuki Kasumi Shirogami#3 Nóż Deba 16,5 cm

Sakai Takayuki Kasumi Shirogami#3 Nóż Deba 16,5 cm

Kod: 06036

Brutto: 699,00 zł
(Netto: 568,29 zł)
Towar dostępny (5 szt.)
Sakai Takayuki Kurokage VG-10 Nóż uniwersalny 15 cm

Sakai Takayuki Kurokage VG-10 Nóż uniwersalny 15 cm

Kod: 07491

Brutto: 799,00 zł
(Netto: 649,59 zł)
Towar dostępny (5 szt.)
Sakai Takayuki Kasumi Shirogami#3 Nóż Deba 18 cm

Sakai Takayuki Kasumi Shirogami#3 Nóż Deba 18 cm

Kod: 06037

Brutto: 799,00 zł
(Netto: 649,59 zł)
Towar dostępny (5 szt.)
Sakai Takayuki Kasumi Shirogami#3 Nóż Kamagata Usuba 19,5 cm

Sakai Takayuki Kasumi Shirogami#3 Nóż Kamagata Usuba 19,5 cm

Kod: 06054

Brutto: 799,00 zł
(Netto: 649,59 zł)
Towar dostępny (5 szt.)
Sakai Takayuki Kurokage VG-10 Nóż Szefa kuchni 21 cm

Sakai Takayuki Kurokage VG-10 Nóż Szefa kuchni 21 cm

Kod: 07493

Brutto: 989,00 zł
(Netto: 804,07 zł)
Towar dostępny (5 szt.)
Sakai Takayuki Kurokage VG-10 Nóż Santoku 17 cm

Sakai Takayuki Kurokage VG-10 Nóż Santoku 17 cm

Kod: 07492

Brutto: 989,00 zł
(Netto: 804,07 zł)
Towar dostępny (5 szt.)
Sakai Takayuki Kurokage VG-10 Nóż Kengata 16 cm

Sakai Takayuki Kurokage VG-10 Nóż Kengata 16 cm

Kod: 07495

Brutto: 989,00 zł
(Netto: 804,07 zł)
Towar dostępny (5 szt.)
Sakai Takayuki Kurokage VG-10 Nóż Kengata 19 cm

Sakai Takayuki Kurokage VG-10 Nóż Kengata 19 cm

Kod: 07494

Brutto: 999,00 zł
(Netto: 812,20 zł)
Towar dostępny (3 szt.)