Noże Yu Kurosaki

Yu Kurosaki Fujin Aogami Super Nóż uniwersalny 12cm

Yu Kurosaki Fujin Aogami Super Nóż uniwersalny 12cm

Kod: ZAF-120PE

brutto: 849,00 zł
(netto: 690,24 zł)
Do koszyka
Yu Kurosaki Shizuku Aogami Super Nóż Santoku 16,5cm

Yu Kurosaki Shizuku Aogami Super Nóż Santoku 16,5cm

Kod: ZA-165SA

brutto: 1 089,00 zł
(netto: 885,37 zł)
Do koszykaNiedostępny
Yu Kurosaki Shizuku Aogami Super Nóż Bunka 16,5cm

Yu Kurosaki Shizuku Aogami Super Nóż Bunka 16,5cm

Kod: ZA-165BU

brutto: 1 089,00 zł
(netto: 885,37 zł)
Do koszykaNiedostępny
Yu Kurosaki Fujin Aogami Super Nóż Nakiri 16,5cm

Yu Kurosaki Fujin Aogami Super Nóż Nakiri 16,5cm

Kod: ZAF-165NA

brutto: 1 119,00 zł
(netto: 909,76 zł)
Yu Kurosaki Raijin Cobalt Nóż uniwersalny 12 cm

Yu Kurosaki Raijin Cobalt Nóż uniwersalny 12 cm

Kod: ZCS-120PE KEYAKI

brutto: 1 139,00 zł
(netto: 926,02 zł)
Yu Kurosaki Fujin W VG10 Nóż uniwersalny 15cm

Yu Kurosaki Fujin W VG10 Nóż uniwersalny 15cm

Kod: ZVDS-150PE

brutto: 1 199,00 zł
(netto: 974,80 zł)
Do koszykaNiedostępny
Yu Kurosaki Fujin Aogami Super Nóż Szefa 21cm

Yu Kurosaki Fujin Aogami Super Nóż Szefa 21cm

Kod: ZAF-210CH

brutto: 1 299,00 zł
(netto: 1 056,10 zł)
Yu Kurosaki Shizuku R2 Nóż Santoku 16,5cm

Yu Kurosaki Shizuku R2 Nóż Santoku 16,5cm

Kod: ZR-165SA

brutto: 1 399,00 zł
(netto: 1 137,40 zł)
Yu Kurosaki Raijin R2 Nóż Santoku 16,5cm

Yu Kurosaki Raijin R2 Nóż Santoku 16,5cm

Kod: ZCS-165SA

brutto: 1 399,00 zł
(netto: 1 137,40 zł)
Yu Kurosaki Fujin W VG10 Nóż Santoku 16,5cm

Yu Kurosaki Fujin W VG10 Nóż Santoku 16,5cm

Kod: ZVDS-165SA

brutto: 1 399,00 zł
(netto: 1 137,40 zł)
Yu Kurosaki Fujin VG-10 Nóż Bunka 16,5cm

Yu Kurosaki Fujin VG-10 Nóż Bunka 16,5cm

Kod: ZVD-165BU

brutto: 1 399,00 zł
(netto: 1 137,40 zł)
Yu Kurosaki Shizuku R2 Nóż Nakiri 16,5cm

Yu Kurosaki Shizuku R2 Nóż Nakiri 16,5cm

Kod: ZR-165NA

brutto: 1 429,00 zł
(netto: 1 161,79 zł)
Yu Kurosaki Shizuku R2 Nóż Bunka 16,5cm

Yu Kurosaki Shizuku R2 Nóż Bunka 16,5cm

Kod: ZR-165BU

brutto: 1 429,00 zł
(netto: 1 161,79 zł)
Yu Kurosaki Shizuku Aogami Super Nóż Szefa 24cm

Yu Kurosaki Shizuku Aogami Super Nóż Szefa 24cm

Kod: ZA-240CH

brutto: 1 529,00 zł
(netto: 1 243,09 zł)
Yu Kurosaki Fujin Aogami Super Nóż Szefa 24cm

Yu Kurosaki Fujin Aogami Super Nóż Szefa 24cm

Kod: ZAF-240CH

brutto: 1 529,00 zł
(netto: 1 243,09 zł)
Yu Kurosaki Raijin R2 Nóż Szefa 21cm

Yu Kurosaki Raijin R2 Nóż Szefa 21cm

Kod: ZCS-210CH

brutto: 1 649,00 zł
(netto: 1 340,65 zł)
Yu Kurosaki Fujin W VG10 Nóż Szefa 21cm

Yu Kurosaki Fujin W VG10 Nóż Szefa 21cm

Kod: ZVDS-210CH

brutto: 1 649,00 zł
(netto: 1 340,65 zł)
Do koszykaNiedostępny
Yu Kurosaki Fujin VG-10 Nóż Szefa 21cm

Yu Kurosaki Fujin VG-10 Nóż Szefa 21cm

Kod: ZVD-210CH

brutto: 1 649,00 zł
(netto: 1 340,65 zł)
Yu Kurosaki Shizuku R2 Nóż Szefa 21cm

Yu Kurosaki Shizuku R2 Nóż Szefa 21cm

Kod: ZR-210CH

brutto: 1 769,00 zł
(netto: 1 438,21 zł)
Yu Kurosaki Raijin Cobalt Nóż Szefa 21cm

Yu Kurosaki Raijin Cobalt Nóż Szefa 21cm

Kod: ZCS-210CH KEYAKI

brutto: 1 789,00 zł
(netto: 1 454,47 zł)
Yu Kurosaki Fujin W VG10 Nóż Szefa 24cm

Yu Kurosaki Fujin W VG10 Nóż Szefa 24cm

Kod: ZVDS-240CH

brutto: 1 829,00 zł
(netto: 1 486,99 zł)
Yu Kurosaki Fujin VG-10 Nóż Szefa 24cm

Yu Kurosaki Fujin VG-10 Nóż Szefa 24cm

Kod: ZVD-240CH

brutto: 1 889,00 zł
(netto: 1 535,77 zł)
Yu Kurosaki Shizuku R2 Nóż Szefa 24cm

Yu Kurosaki Shizuku R2 Nóż Szefa 24cm

Kod: ZR-240CH

brutto: 1 939,00 zł
(netto: 1 576,42 zł)